Velkommen til
Bruviks Eiendommer

Bruviks Eiendommer AS er et eiendomsselskap med lange tradisjoner i Bergen. I over 50 år har vi levert lokaler til så vel næring som bolig, og vårt mål har alltid vært å levere god kvalitet til en fornuftig pris.

 

Vi har hele tiden et sterkt fokus på god drift og vedlikehold. På denne måten skal man som leietaker hos oss alltid møte god standard på det vi tilbyr. For å møte dagens standard, har vi den senere tid i tillegg oppgradert og rehabilitert en rekke av våre utleieobjekter. Alt for at våre kunder skal få oppfylt sine behov til bolig, butikk, kontor eller industri.

 

I Bruviks Eiendommer AS sin portefølje finnes nærmere 200 utleieobjekter i boligsektoren. Disse er lokalisert i Sentrum og på Danmarksplass, og består av leiligheter, hybler og bofellesskap. Med vårt vide spekter av ulike objekter i forskjellig prisklasse, dekker vi mange typer boligbehov.

 

Vi har også næringslokaler til ulike formål innen kontor, butikk og industri beliggende i Sentrum, på Danmarksplass og i Arna.

 

Kanskje har vi også det du er på jakt etter?

Kontaktinformasjon: Bjørn Tore Lavik (fung. daglig leder), bt@bruvikseiendommer.no